zmiana pracy - jak napisać CV (Curriculum Vite)


Jak napisać CV

Jak napisać CV - Curriculum Vite


Zmianę pracy warto potraktować jako nowy lepszy rozdział w życiu. Nie pozwól aby zmiana pracy doprowadziła do znacznego pogorszenia Twojego samopoczucia. Gdy zostaniesz zwolniona z pracy postaraj się zachować spokój, nerwy nic już i tak nie zmienią. Odbierz wypowiedzenie i poznaj warunki rozwiązania umowy o pracę, sprawdź czy przysługuje Ci odprawa, jeżeli tak to staraj się aby ją uzyskać.

Okres wypowiedzenia powinnaś wykorzystać na rozglądanie się za nową pracą. Przeglądaj ogłoszenia o pracę zamieszczone w internecie lub w prasie, no i oczywiście musisz przygotować Swoje dokumenty dla przyszłego pracodawcy tzn. CV i list motywacyjny. Dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne to połowa sukcesu, ponieważ są pierwszym elementem kontaktowym z pracodawcą, niestety jednak zdarza się, ze pisanie CV jest bardzo niedoceniane.

Pamiętajmy, że dobrze napisane CV nie powinno przekraczać jednej strony, jedynie u osób z dużym doświadczeniem zawodowym i długoletnią karierą zawodową CV może zająć nawet do dwóch stron.

Jak dostarczyć przyszłemu pracodawcy Swoje CV? Otóż najprościej i najszybciej jest przesłać CV drogą elektroniczną, czyli emailem. Można także umieścić Swoje CV w internetowych bazach kandydatów, które sprawią, że Twoje CV trafi do pracodawców nie ogłaszających się ani w internecie, ani w prasie. Również dzięki internetowemu CV masz szansę trafić nie do jednego, ale kilku pracodawców jednocześnie.

A teraz parę słów o skrócie CV. Otóż ten skrót pochodzi od łacińskiego Curriculum Vitae i oznacza przebieg życia, formę życiorysu zawodowego sporządzonego według określonych zasad. Celem napisanego i dostarczonego dla pracodawcy CV jest przekonanie pracodawcy do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Pamiętaj, że każdy pracodawca w trakcie rekrutacji nowego pracownika przegląda cały zbiór CV, dlatego też przygotowując Swoje CV postaraj się aby to właśnie napisane przez Ciebie CV zainteresowało pracodawcę najbardziej.

Pisząc CV pamiętaj aby podkreślić Swoje atuty, które mogą być cenne na stanowisku, o które się ubiegasz. Przyszłego pracodawcę interesuje oprócz szkół jakie masz ukończone, także to co potrafisz, jakie masz zainteresowania. Są jednak pewne wzory CV, które są stałe niezależnie od stanowiska o jakie się starasz. Twoje CV zawsze powinno zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy do Ciebie, email, zdjęcie w prawym górnym rogu CV - możesz je dołączyć ale nie musisz.

W Twoim CV nie może zabraknąć informacji o wykształceniu jakie posiadasz. Przy wymienianiu w CV ukończonych szkół zachowaj zasadę chronologii odwrotnej. Jeśli ukończyłaś studia, nie musisz pisać w CV, że ukończyłaś szkołę średnią, chyba że wyróżnia się ona czymś szczególnym (byłaś laureatem olimpiad, dostałaś jakieś wyróżnienia). Informacji o szkole podstawowej zazwyczaj nie wymienia się w CV.

Kolejną rzeczą jaką powinnaś zamieścić w CV jest informacja o doświadczeniu zawodowym, dodatkowych umiejętnościach, kwalifikacjach oraz zainteresowaniach. Tutaj również wymień wszystkie kursy, szkolenia i staże, które odbyłeś i które związane są z Twoim zawodem.

Następnie należy w CV opisać posiadane doświadczenie zawodowe, zachowując również zasadę odwrotnej chronologii. W CV należy zamieścić dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, stanowisko, krótki opis zakresu obowiązków lub też zdobytych umiejętności.

Mając bardzo duże doświadczenie zawodowe nie musisz wymieniać wszystkich miejsc pracy, lecz tylko te, które najbardziej wiążą się ze stanowiskiem, o które się starasz. W tym miejscu CV opisz także dodatkowe umiejetności i kwalifikacje jakie posiadasz. Przykładowo znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy i inne uprawnienia.

Stopka CV powinna zawierać klauzulę o Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: "Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)."

Pamiętaj, że pracodawca przeglądając otrzymane CV, nie będzie analizował go przez kilkanaście minut. Pierwszy etap analizy CV to kilkanaście do kilkudziesięciu sekund jakie pracodawca poświęca na całe CV. Jeżeli w tym czasie nasze CV nie przykuje uwagi pracodawcy, ma małe szanse na ponowne zainteresowanie pracodawcy. Dlatego pisząc Swoje CV trzeba mieć na uwadze, że pracodawca nie ma czasu na długie analizowanie treści. Twój przekaz musi być na tyle czytelny w CV aby w te kilka chwil przekonać pracodawcę do powtórnego sięgnięcia po Twoje CV.

CV tak samo jak list motywacyjny powinien być konkretną odpowiedzią na ogłoszenie o pracę, więc rzeczy nieistotne należy pomijać skupiając się na faktach potwierdzających kwalifikacje.

Jeżeli Twoje CV jest nieczytelne, źle sformatowane, nieprzemyślane i niedostosowane do danego stanowiska, posiada małe szanse na dostrzezenie go przez pracodawcę.

Pracodawca ma znaleźć w Twoim CV to czego szuka, czyli potwierdzenie umiejętości, kwalifikacji, wykształcenia i wyników pracy. Jeśli tego nie ma, trzeba przemysleć ubieganie się o takie stanowisko.